• Infraestructures
  Infraestructures
 • Edificació
  Edificació
 • Transport
  Transport
 • Oficina Tècnica
  Oficina Tècnica

Construïm

Tenim capacitat per dur a terme tot tipus d'obra pública i d'edificació. Tenim molta experiència en obres en zones de muntanya i amb accessos complicats.

Assessorament Tècnic

Expliqueu-nos què necessiteu i us assessorarem per trobar la millor solució. Fem projectes d'enginyeria civil i d'arquitectura, càlcul d'estructures, informes tècnics, etc.

Experiència

Som una empresa familiar que acumula més de 50 anys de recorregut en tot tipus d'obres que compta amb una Arquitecta i un Enginyer de Camins.

Qualitat

Garantia de qualitat en tots els nostres serveis. Ens avalen les obres executades durant més de 50 anys.

Àrees de Negoci

La nostra llarga experiència i l'ampli parc de maquinària ens permet escometre tot tipus d'obres. Riu Noguera SL som un referent en les següents àrees de negoci:

Obra Civil

Construcció i rehabilitació d'estructures, construcció i manteniment de carreteres, moviments de terres, demolicions

Aigua Potable

Captacions i portades d'aigua, potabilització, xarxes de distribució, bombaments, impulsions, dipòsits, pous

Oficina Tècnica

Projectes d'arquitectura i d'enginyeria civil, informes tècnics, càlcul d'estructures, assistència tècnica, anàlisi d'alternatives

Urbanització

Pavimentacions, parcs infantils, xarxes de serveis, desviament de serveis afectats, zones enjardinades, enllumenat, clavegueram, murs de pedra seca

Treballs Forestals

Arranjament i rehabilitació de camins, instal·lacions ramaderes, aprofitaments forestals, esbrossades.

Edificació

Obra nova, rehabilitació i manteniment d'edificis, reformes estructurals, murs de pedra seca, estructures de fusta

Obres Hidràuliques

Captacions, endegament i dragat de rius, protecció de lleres, esculleres, regs, sèquies, capaiguals, aprofitaments hidroelèctrics

Sanejament

Xarxes de clavegueram, estacions de bombament, fosses sèptiques, depuració d'aigües residuals

Transport

Disposem de maquinària per tot tipus de transports. Moviment de terres, transport de maquinària, camió grua PK35000, camió amb góndola i grua

Projectes destacats

Vegeu un recull de les darreres obres més destacades que hem dut a terme.

Riu Noguera SL - Infraestructures, Obra Civil, Aigua

L’empresa Riu Noguera va néixer l’any 2003 per donar continuïtat als més de 40 anys d’experiència acumulada en obra pública per l’empresa familiar Obres i Construccions Germans Cervós, SL. Es tracta d’una empresa molt versàtil amb capacitat per escometre tot tipus d’obra pública i privada, en particular en tot el que té a veure amb l’obra hidràulica. Disposem d’un ampli ventall de maquinària d’obra pública, de moviment de terres i per a transports de tots tipus.

L’empresa té la seva seu a Llavorsí (Pallars Sobirà) i l’àmbit de treball de l’empresa és la província de Lleida. Disposem d’un magatzem de 300m2 amb un estoc de tot tipus de materials per evitar demores de proveïment, així com diferents terrenys per al parc de maquinària i per a l’abassegament d’àrids i de materials d’obra.

El nostre compromis, aportar valor a cada projecte, experiència i professionalitat. Qualitat en la construcció.

Riu Noguera SL

c/ Santa Anna, 9
25595 Llavorsí

Tel./Fax: 973 622 381
Mbl. Oficina: 691 892 517

email: administracio@riunoguera.com

Riu Noguera Construccions, Obra Civil