Captació d'Arrós de Cardós

Captació d'Arrós de Cardós

Captació d'aigua per a l'abastament del poble d'Arrós de Cardós, situada a la llera del barranc d'Esterri, consistent en un assut de formigó que condueix les aigües cap a una reixa d'auto neteja que porta l'aigua a una cambra de capçalera de la conducció d'aigua, on es produeix una primera decantació de l'aigua, prèvia al tractament de les aigües.

Date

23 Gener 2015

Categories

Aigua